SISTEM PENTADBIRAN TRADISIONAL YANG TERDAPAT DI SABAH DAN SARAWAK SEBELUM KEDATANGAN BRITISH

Author(s) : Shahira Binti Abdul Rahman Institution : UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Category : Article, Competition Topic : History Article can be downloaded here >> SISTEM PENTADBIRAN TRADISIONAL YANG TERDAPAT DI SABAH DAN SARAWAK SEBELUM KEDATANGAN BRITISH