No Image Available

Kamus Komunikatif Nusantara: Indonesia – Malaysia, Malaysia – Indonesia

 Author: Mohd Sharifudin bin Yusop, Phd. & Mahyudin Al Mudra, SH., MM., MA.  Category: Nusantara  Publisher: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu  Year Published: 2015  ISBN: 978-602-1066-08-9  Country: Indonesia, Malaysia  Language: Indonesia, Malaysia  Download